Carla Schoenmaker


Sinds we in 2005 een stichting zijn geworden, maak ik deel uit van het 4-koppig bestuur, samen met Myriam, Jolanda en Aad.
Al eerder was ik als exposant/kunstenaar betrokken geweest, en draag dus soms “ twee petten ”.
Met een beetje weemoed in mijn hart neem ik afscheid van Beelden in de Bankenstraat. De expositie locatie maar ook de woonplek van Aad en Myriam staat te koop en het leven gaat verder. In een tijd van persoonlijke ontwikkeling heeft de stichting veel voor me betekend. Ik heb een enorme zwaai gemaakt in mijn tijdsbesteding en ben mij uiteindelijk volledig met kunst gaan bezighouden, zowel organisatorisch als scheppend.
De ontmoetingen en het maken van contact met de ander, geinitieerd door de tentoongestelde kunst geven veel voldoening. Ik beschouw het dan ook als een verrijking en verdieping van mijn leven. Het contact met je gevoel, het goed en zorgvuldig kijken en het verwoorden wat beelden bij je oproepen verlevendigen mijn gedachten en intensiveren mijn gevoelens.
Het hele proces van selecteren en uitnodigen van de kunstenaars waarbij het belangrijk is dat er behalve interessante kunst ook voeling met elkaar als mens is, vond en vind ik spannend en inspirerend.
De exposities van Beelden in de Bankenstraat werden steeds vanuit een bepaald thema georganiseerd om zodoende een mate van verdieping te krijgen. Zo ook de laatste expositie. Deze staat in het teken van “de voetafdruk”, zowel in de zin van: “wat laat je na” , als in de zin van “hoe ga ik om met de natuur”.
Hoe bewust zijn we bezig in ons eigen leven zorgvuldig met grondstoffen om te gaan? In het kader hiervan bouwen Gerdi Zwaan en ik een installatie in het Paulushofje.
Op mijn thuisbasis in Rijsbergen ga ik verder met Atelier Beekdal:
www.atelierbeekdal.nl.

/Users/carlaschoenmaker/Desktop/Atelier Beekdal/Exposities/PR/basisfotoPR/100501_basisfoto promotie.jpg

Ik ben opgeleid als Beeldhouwer en heb een grote liefde voor het werken met klei. Tevens werk ik, in mindere mate, met beton, brons en ijzer.
Ik houd “Open Atelier voor Sculpturale keramiek” op woensdag- en donderdagmiddag met een kleine groep mensen. Tevens organiseer ik op deze plek jaarlijks een grote sfeervolle kunstexpositie met 8 kunstenaars. Af en toe organiseer ik ook iets speciaals zoals een tuinconcert ( afgelopen zomer was dat met Gerard van Maasakkers ), een bijzondere workshop of een museumbezoek.
Enkele keren per jaar doe ik zelf als beeldend kunstenaar mee aan een kunstexpositie, dit jaar voor het eerst in Noorwegen.
Beelden in de Bankenstraat neemt afscheid maar voor mij krijgt het een vervolg in Atelier Beekdal waarmee weer een nieuwe fijne plek gecreëerd is waar kunst en kunstliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten.
Hoop hier vele kunstliefhebbers te mogen begroeten!

Carla Schoenmaker, Beeldend Kunstenaar
Atelier Beekdal, Beekpad 1, Rijsbergen.

/Users/carlaschoenmaker/Pictures/iPhoto Library/Originals/2011/1 mrt 2011_2/DSC04227.JPG