Een klein pamflet

Kunst een linkse hobby? In tegendeel, van levensbelang!!

Kunst . . .

 • geeft het leven kleur
 • daagt je uit tot nadenken
 • verlegt grenzen
 • doet je respect voelen voor wat je niet kent,
 • vergroot daarmee tolerantie en compassie
 • inspireert, zet je eigen creatieve denken in beweging
 • is een proeve van het leven als maker leer je vallen, opstaan, falen, incasseren, doorzetten en succesvol zijn
 • opent je hart
 • doet verzachten
 • verbindt, in het samen maken en in het samen kijken en ervaren
 • engageert, wakkert je betrokkenheid aan
 • kan in extase brengen
 • tilt op tot een spirituele ervaring
 • resoneert op het veld en geeft daarom een tijdsbeeld
 • signaleert en loopt voorop
 • raakt je diepe lagen

kunstig toch!